BISNESPARKIN LATAUSPALVELUT – CASE VALTATIE 30

Tiesitkö, että auton elinajasta se on parkissa 95 %? Mikä olisikaan tärkeämpää, kuin auton saaminen lataukseen sekä kotona että työpäivän aikana eli siellä, missä auto muutenkin seisoo parkissa. Työnantajat ovat merkittävässä roolissa, jotta latauspalvelu voidaan järjestää ihmisten työpaikoille ja sähkö voidaan laskuttaa käyttäjältä.

Valtatie 30:ssa on yli 2000 työntekijää ja noin 1000 autopaikkaa. Parkkihallissa oli toista sataa perinteistä lämmitystolppaa ja useampi yritys kannusti autopolitiikallaan ladattaviin autoihin. Kiinteistöllä vain oli käsitys, että tolppien ja seitsemän ilman mittausta olevan latauspistokkeen kokonaissähkökulu oli tuhansia euroja vuodessa. Tähän päälle kun lasketaan vielä perinteisten lämmityspistokkeiden ajastinkellojen rikkoontumisesta johtuneet huoltotyöt päästiin jo lähelle viisinumeroisia summia. Aiemmin tarjotut seitsemän latauspaikkaa olivat täynnä jo ennen aamukahdeksaa, jolloin lataajat käyttivät lämpötolppia lataukseen ja kävivät kahvitunnilla kääntämässä ajastinkelloa. Vaikka luvatonta latausta oli yritetty tiedotuksella kitkeä pois, ei siitä kuitenkaan aikaisemmin oltu päästy eroon.

Asiakkaan kanssa haluttiin ajatella lataus ja ylipäätään koko kiinteistön tarjoamat lataus- ja lämmityspalvelut kokonaisuutena. Kohteessa lämmityskäyttö on toistaiseksi tarjottu ilmaiseksi ja näin haluttiin jatkossakin toimia. eTolppien ECO-ominaisuuden avulla voidaan pistokkeesta valita applikaation kautta lämmityskäyttö. Lämmittää voi kuitenkin vain, kun ulkolämpötila on alle 5 astetta ja silloinkin vain vähän aikaa. Lämmitysaika kasvaa lämpötilan pienetessä. Hitaista latauspisteistä saa ilmaista sähköä myös lataajat, jos lämpötila on riittävän pieni. Nopeissa latauspisteissä sähkö sen sijaan on aina maksullista. Jos lämpötila on yli 5 astetta, ei lämmitysominaisuutta saa päälle, jolloin ainoaksi keinoksi jää maksullisen latausominaisuuden käyttäminen.

Tässä kohteessa on 216 hidaslatauspistettä (eTolppaa) sekä 14 nopeaa (22 kW latauspistettä). Alue on hinnoiteltu siten, että nopeat latauspisteet ovat kalliimpia kuin hitaat latauspisteet. Näin kannustetaan koko päivän työpaikallaan olevia lataajia lataamaan hitaista latauspisteistä, eikä nopeita latauspisteitä kuormiteta turhaan.

Valtatie 30:n kaltaisia ratkaisuja tarvitaan, jotta ladattavat autot yleistyvät. Perinteiset lämmitystolpat ilman mittausta ja mekaanisilla munakelloilla ovat aikansa eläneitä. Nykyajan älytolpilla voidaan tehdä järkevää mittausta, valjastaa päälle laskutuspalvelu sekä saada kokonaiskäsitys kiinteistön autopaikkojen tehokäyristä ja energiankulutuksesta.

Kohteen nopeat latauspisteet on toteutettu yhdessä Tampereen Sähkölaitoksen kanssa.