Vi skapar lösningar för framtiden

Vi är specialiserade på digital transformation. Vår tjänst gör det möjligt för användare att reservera en parkeringsplats, betala för korttidsparkering och kontrollera laddningsstation. Vårt företag är specialiserat på programvarudesign Vi tillhandahåller kvalitetsservice baserat på erfarenhet och kundbehov.

Vi är experter på parkeringshantering. Vi har expertis inom fjärrstyrda enheter som vi tillverkar på applikations- och systemnivå, från konsumenter till industri. Vi tillverkar också mobilapplikationer och olika serverlösningar.

Kontakta oss för en lösning som passar ditt företag.

Vårt företag grundades i Tammerfors, Finland i 2009.

användare

installerade eTolppa laddningsstationer

parkeringsplatser

eParking

We elektrifierar parkeringsplatser med tio års expertis. Vår tjänst gör det möjligt att organisera parkering effektivt och automatiskt, till exempel på parkeringsplats för ett företag eller bostadsrätt. Det är enkelt att hyra och hantera parkeringstillstånd på vär onlinetjänst. Vår tjänst är skräddarsydd för att betjänä användarna på bästa möjliga sätt.

Läs mer: eparking.fi
eTolppa

eTolppa representerar en ny generation fjärrstyrda värmepolar och laddstationer. eTolppa är en lösning för att värma bilen, ladda bilen längsamt eller snabbt eller mäte elförbutiken. Användaren startar uppvärmningen eller laddning snabbt I vär mobilapplikation. eTolppa värmer bilen enligt uttemperaturen och sparar upp till 65 % el.

Läs mer: etolppa.fi