Sähköverkko kestää sähköautoilun

Aika ajoin huolestunut asiakas tai media nostaa esille sähköautoilun vaikutuksen Suomen sähköverkkoon. Huoli koskee useimmiten sitä, kestääkö suomalainen sähköverkko sähköautojen määrän kasvun ja sen mukanaan tuoman kulutuksen nousun. Tässä blogitekstissä pyrimme vastaamaan näihin huoliin mahdollisimman kattavasti ja faktapohjaisesti.

Suomen sähköverkko on rakennettu kestämään ääriolosuhteita. Verkon kapasiteetti kattaa kylmimmätkin talvipäivät eikä Suomessa ole varsinaista kantaverkon kaatumista koettu koskaan. Yhdysvaltojen Texasissa tapahtunut verkon kaatuminen ja siitä seurannut kaaos yhteiskunnassa ei ole meillä todennäköistä, sillä sähkön saantimme on varmistettu paitsi vakaan oman sähköntuotannon, niin myös kansainvälisen Nordpool-sähköpörssin kautta.

Sähkön kulutusta sähköautoilu tietysti nostaa, mutta varsin maltillisen ja hallittavissa olevan määrän. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan, jos koko Suomen autokanta muuttuisi kerralla sähköiseksi, kasvaisi Suomen kokonaiskulutus arvioiden mukaan korkeintaan 10 %. Energiatalouden teettämän tutkimuksen mukaan vuoteen 2030 mennessä Suomen liikenteeseen ennustettujen 670 000 uuden sähköauton käyttö nostaisi suomalaisten sähkönkulutusta hieman alle kolme prosenttia.

Kuormanhallinta auttaa saavuttamaan turvallisen latauskokemuksen

Mikäli teknologia kehittyy nykyistä tahtia, saattaa kasvava sähköautojen määrä olla jopa eduksi sähköverkolle. Ympäri maailman on käynnissä tai käynnistymässä pilottihankkeita, joissa sähköautojen akkukapasiteettia pyritään hyödyntämään esimerkiksi kysyntäjoustona takaisin sähköverkkoon päin, niin kutsuttuna Vehicle To Grid -latauksena.

Pienikin kulutuksen korotus etenkin ruuhkaisina tunteina saattaisi kuitenkin aiheuttaa ongelmia sähköverkossa, jollei alueellisella tasolla niin ainakin kiinteistön omassa verkossa, kulutuksen mitoituksen ollessa lähellä sulakkeiden maksimia. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että kulutusta ja tehohuippuja valvotaan ja hallitaan. Tähän ongelmaan vastaa mm. eParkingin kuormanhallintajärjestelmä, joka vahtii, etteivät tehorajat ylity. Älykkään kuormanhallintapalvelun avulla kaikki käyttäjät saavat tasapuolista kohtelua ja turvallisen latauskokemuksen.

Pääset tutustumaan eParkingin kuormanhallintapalveluun tästä

Suurin ongelma sähköautojen määrän kasvun kanssa tulee olemaan todennäköisesti juurikin autojen kotilataus, jota täytyy miettiä lähes kaikissa suomalaisissa asunto-osakeyhtiöissä. Sähkö riittänee kansallisella tasolla hienosti, mutta riittäähän se sinun kotipistokkeessakin?

Voit lukea aiheesta lisää sähköjen riittävyydestä esimerkiksi Moottori-lehden jutusta.