Sähköautojen latausmahdollisuus voi nostaa myytävän asunnon arvoa

Täyssähköautojen ja ladattavien hybridien määrä kasvaa vuosittain. Vuodesta 2019 vuoteen 2020 ladattavien autojen määrä tuplaantui Suomessa. Suhtautuminen sähköautoihin on kuitenkin hyvin vaihtelevaa: toisissa taloyhtiöissä sähköauton lataus on ollut sallittua jo useamman vuoden ja sähköautojen tuloon on varauduttu hyvissä ajoin, kun taas toiset taloyhtiöt edelleen kieltävät sähköautojen lataamisen kokonaan. Lataamisen kieltävissä taloyhtiöissä saatetaan ajatella latauksen aiheuttavan ongelmia ja latauspaikkojen järjestämisen hintamielikuva voi olla väärä. 

Taloyhtiöt saattavat myös olla epäileviä sähköautojen latausinfran rakentamista kohtaan, sillä ladattavien autojen määrä koko Suomen autokannasta on vielä melko vähäinen. Vuonna 2020 ladattavia autoja oli 1,6 % kaikista rekisterissä olevista henkilöautoista. Autopaikkojen muuntamista latauskäyttöön sopiviksi ei välttämättä siis nähdä ajankohtaisena taloyhtiöissä. Samaan aikaan asukkaat lykkäävät ladattavan auton hankkimista, sillä autoa ei välttämättä pysty lataamaan taloyhtiössä. Syntyy viheliäinen noidankehä.

Yhä useampi sähköauton omistaja kuitenkin toivoo, että sähköauton pystyisi lataamaan kotona. Mahdollisuus sähköauton lataamiseen taloyhtiöissä on kuitenkin vielä yllättävän vähäistä. Etenkin täyssähköautojen omistajat saattavat kokea, että asunnonvaihto vaikeutuu, kun latausasemilla varustettuja taloyhtiöitä on hankala löytää. Jotkut sähköautojen omistajat ovat joutuneet etsimään sähköautoystävällistä taloyhtiötä jopa pari vuotta. 

Latausasemien hankinta aiheuttaa edelleen vastustusta taloyhtiöissä

Latausasemien hankinta taloyhtiöön synnyttää mielipiteitä puolesta ja vastaan. Vastustajat perustelevat kantaansa esimerkiksi sanomalla, ettei taloyhtiöön asenneta bensapumppujakaan, joten myös latausasemien asennus on turhaa, ladatahan voi julkisilla latausasemilla. Jotkut sähköauton omistajat ovat kokeneet helpommaksi vaihtaa asuinpaikkaa, kuin yrittää saada yhtiökokousta muuttamaan mieltään. 

Fortumin tutkimuksen mukaan yli kolmannes kyselyyn vastanneista olisi valmis ostamaan sähköauton, jos sitä olisi mahdollista ladata kotona. Kiinnostus sähköautoilua kohtaan kasvaa tasaisesti, joten taloyhtiöt, jotka jo nyt tukevat asukkaidensa sähköauton hankintaa hankkimalla taloyhtiöön latausasemat, ovat potentiaalisten asunnon ostajien silmissä vahvoilla. Vuoden 2021 alkupuoliskolla uusien sähköautojen rekisteröinnit ylittivät ensi kertaa uusien dieselautojen rekisteröinnit, joten sähköautoilu tuskin on jäämässä pelkäksi muoti-ilmiöksi. 

Asunnon arvo voi nousta sähköautojen latausmahdollisuuden myötä

Yksi kannuste latausinfran rakentamiseksi taloyhtiöön voisi olla asuntojen arvon nousu latausmahdollisuuden myötä. Esimerkiksi Iso-Britanniassa talojen ja asuntojen arvo voi nousta huomattavasti, jos niissä on sähköauton latausasema. Joillain alueille talon arvo nousi jopa 84 %. Useimmilla alueilla arvon nousu oli 28-47 %. 

Myös Norjassa, missä jo yli puolet uusista autoista on sähköautoja, on huomattu sähköauton latausmahdollisuuden nostavan taloyhtiön arvostusta ja asuntojen hintaa. Latausmahdollisuus taloyhtiössä lisää taloyhtiön houkuttelevuutta ja useampi ostajaehdokas kiinnostuu taloyhtiön asunnoista. Asunnot menevät nopeammin kaupaksi ja hinnat ovat korkeampia sellaisissa taloyhtiöissä, joissa sähköauton latausmahdollisuus on olemassa.

Sähköautojen ennustetaan yleistyvän huomattavasti tulevina vuosina, jolloin asunnon ostajat etsivät nimenomaan taloyhtiöitä, joissa sähköauton lataus onnistuu vaivatta. 

Vaikka asukkaat eivät heti latausinfran valmistumisen jälkeen ryntäisikään ostamaan sähköautoja, näkee moni silti pysäköintipaikan latausvalmiuden tai latausaseman asunnon arvoa nostavana asiana. Lisäksi latausvalmius ja latausasemat lisäävät asukastyytyväisyyttä ja taloyhtiön arvostusta. Moni taloyhtiön asukas saattaa haluta omalle pysäköintipaikalleen latausvalmiuden tai -aseman, vaikka ei olisikaan juuri sillä hetkellä aikeissa hankkia ladattavaa autoa. Jo se, että omalla pysäköintipaikalla on mahdollista ladata sähköautoa varmasti madaltaa monen kynnystä ostaa seuraavaksi autoksi ladattava auto. 

Myös taloyhtiö osoittaa arvostusta asukkaitaan kohtaan, sillä latausasemat hankkiva taloyhtiö todennäköisesti haluaa tukea asukkaidensa vähäpäästöisiä tai päästöttömiä liikkumistapoja. Ilmastokriisin kolkutellessa ovella on myös taloyhtiöiden entistä tärkeämpää ottaa osaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Monelle asukkaalle kestävät arvot ovat tärkeitä ja jos taloyhtiö mahdollistaa asukkailleen nollapäästöisen auton hankkimisen, nousee taloyhtiön arvostus ja asuntojen arvo asuntomarkkinoilla. Tulevaisuudessa se, että taloyhtiössä on latausasemat ladattaville autoille, voi olla merkittävä kilpailuvaltti, ja potentiaalisten asunnon ostajien joukko voi kasvaa merkittävästi. Taloyhtiö nähdään ostajien silmissä edistyksellisenä, haluttuna ja asukkaitaan arvostavana, jolloin taloyhtiön asuntojen arvo nousee.