REDI – 50 MWh ladattua sähköä vuodessa

Kauppakeskus REDI avattiin 20.9.2018. Ensimmäiset lataustapahtumat tehtiin kuitenkin jo avajaisissa 19.9. Sosiaalisessa mediassa puitiin markkinoille tullutta uutta latausoperaattoria ristiriitaisin tunnelmin. Kuvauksena käytettiin muun muassa termiä MVP, joka yleensä liitetään sellaiseen tuotteeseen, joka on minimaalinen versio ja jolla testataan markkinaa. Sovelluksemme eParking oli vielä vuosi sitten alkutekijöissään julkisessa pysäköinnissä.

Meille on tärkeää kuunnella ja huomioida jokainen palaute asiaankuuluvasti. Kannaltamme yksi parhaista asiakkaista on hän, joka kertoo kokemastaan epäselvästä tilanteesta tai ehdottaa parannuksia käytettävyyteen. Olemme saaneet paljon palautetta, minkä seurauksena sovelluksemme on kokenut uudistuksen ja saanut uuden ilmeen. Jatkamme kehitystä määrätietoisesti, jotta asiakaskokemus paranee entisestään.

Yrityksemme ei ollut aiemmin saanut operoitavakseen yhtä suurta täysin julkista kohdetta kuin REDI. Muutamia julkisia pisteitä oli jo siellä täällä, mutta yrityksen strategiana on aina ollut keskittyä kiinteistöjen, pääsääntöisesti jollekin käyttäjäryhmälle rajattujen latausratkaisujen operaattoriksi. Uskomme siihen, että käyttäjä haluaa ladata autonsa pysäköinnin yhteydessä esimerkiksi kotona ja työpaikkansa pihassa. Jos auto seisoo pitkään, sitä ei kannata ladata nopeasti johtuen muun muassa kiinteistön huipputehoista sekä laitteisto- ja infravaatimuksista. Hidasta ja nopeaa latausvaihtoehtoa tarvitaan, mutta hidasta huomattavasti enemmän.

Olemme hallinneet isohkoja latauskenttiä aiemmin muun muassa Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella, Technopoliksella ja taloyhtiöissä. Niiden käyttäjäkunta on pääsääntöisesti vakiintunutta ja yhdellä käyttäjällä on todennäköisesti sama paikka käytössä. On sanomattakin on selvää, että REDI:n latauskenttä ja täysin julkinen kohde oli uusi aluevaltaus yrityksellemme.

Miten REDI:ssa on ladattu ja mitä olemme oppineet?

Kokonaisuudessaan kohteessa on kulutettu vuodessa noin 50 megawattituntia sähköä. Lataustapahtumia on ollut lähes 7200 ja eri lataajia yli 1300. Tapahtumien keskimääräinen latausteho on 4,41 kW. Kuvaajsta nähdään selkeästi, että suurin osa lataustapahtumista ladattiin 3,6 kilowatilla tai vähemmällä. Tämä kuvastaa sitä, että ladattavat autot hyödyntävät pääsääntöisesti vain yhtä vaihetta lataukseen ja monet käyttäjät lataavat schukopistokkeesta myös julkisissa pisteissä.

Hidas lataus on todella suosittua REDI:ssa.

Datasta tiedämme myös, että tässä kohteessa keskimääräinen latausaika on 1,47 tuntia.  Tämä puolestaan johtuu siitä, että vasta harva alueen rakennuksista on valmistunut. Alueelle tulee enemmän työpaikkoja ja asutusta, minkä vuoksi pitkäaikainen pysäköinti lisääntyy ja latausajat pitenevät.

Alun jälkeen REDI:n kulutusmäärät ovat nousseet.

Positiivisena poikkeuksena latauspäivissä on Tesla club Finlandin järjestämä sähköautojen yö REDIssä -tapahtuma tammikuun lopulla.

Käyttöasteessa on selkeä piikki, kun sähköautoilijat kokoontuivat REDI:in.
Lataajien määrä kuukausittain on vakiintunut.

REDI on toiminut meille malliesimerkkinä ja mahtavana referenssinä, kun olemme asioineet asiakkaiden kanssa. Kiitos tähänastisesta yhteistyöstä! 

Olemme tehneet REDI:n osalta myös yhteistyötä Alessan kanssa, joka on analysoinut meille kohteesta saatua dataa. He ymmärtävät helposti, mikä asiakasta kiinnostaa datassa ja he osaavat tehdä mielenkiintoisia nostoja. REDI:sta saadun datan hyödyntäminen on erittäin tärkeää meille, jotta tiedämme, miten asiakkaat käyttävät kohdetta ja miten voimme kehittää palvelujamme. Alessa on ollut meille korvaamaton apu!

REDI on poikinut meille myös lisää merkittäviä asiakkuuksia, kuten Tripla, Arabian palvelu, Valtatie 30, Pasilan pysäköinti ja Finnpark.