Kuormanhallinta – kuinka sähköt saadaan riittämään

MIKÄ?

Kuormanhallinta on eParking-järjestelmään rakennettu palvelu, joka varmistaa, että sähköautojen lataaminen ja autojen lämmittäminen on turvallista, eikä kohteen käytössä oleva maksimi sähkökapasiteetti tai vaihekohtaiset virtarajat ylity. Tämän lisäksi kehittyneempiä kuormanhallintaratkaisuja voidaan käyttää mm. kiinteistön sisäisen kuorman säätelyyn.

Kuormanhallinta nimensä mukaisesti valvoo ja tasaa kuormaa. Yksinkertaisimmillaan kuormanhallinta pitää huolen siitä, ettei parkkipaikan sähkönkulutus polta parkkialueen tai ylemmän keskuksen sulaketta. Tämä tapahtuu lataus- ja lämmityskuormaa säätämällä: kun lataajien määrä kasvaa niin suureksi, että tehorajat ylittyvät, järjestelmä vapauttaa kapasiteettia pienentämällä lataustehoa.

MIKSI?

Ihmiset liikkuvat, ja siten kuormittavat verkkoa eri ajan hetkinä: joku haluaa esilämmittää autonsa, toinen lähtee töihin iltapäivällä, kolmas lataa akkunsa yöllä. Lisäksi kuormitus on myös autojen erilaisten sisäisten latureiden vuoksi eritehoista. Autojen laturit ovat 1-, 2- tai 3-vaiheisia ja latausvirta vaihtelee 6-32 ampeerin välillä. Ei ole järkevää tehdä sellaista järjestelmää, jossa kaikki voisivat käyttää sähköä samanaikaisesti isoilla kuormilla, sillä sähköliittymän hinnoitellaan maksimitehonsa mukaisesti. Jos kuitenkin tulee tilanne, jossa useampi haluaa käyttää sähköä samanaikaisesti voidaan kuormanhallinnalla pienentää maksimikulutuspiikkejä ja siirtää kuormaa toiseen ajanhetkeen.

Ihmiset ajavat keskimäärin noin 50 kilometriä vuorokaudessa. Tämä vastaa noin 10 kWh sähköä, eli saman verran sähköä pitää saada autoon takaisin vuorokauden aikana keskimäärin. Yleensä riittää, että auto on ladattuna työpäivän päätteeksi tai aamulla töihin lähtiessä. Kuormanhallinta huolehtii sähköjen riittävyydestä, jos kaikki haluaisivat ladata autoaan samanaikaisesti.

Kuormanhallinnan avulla:

  • Säästät kustannuksissa
  • Parannat rakennuksen turvallisuutta
  • Skaalaat kulutusta tarpeen mukaan
  • Valvot sähkönkulutusta
  • Takaat käyttäjille tasapuolisen energiansyötön
  • Vähennät huoltotarvetta

MITEN?

eParkingissa kuormanhallintaa on saatavilla kolmessa eri tasossa:

0-tason kuormanhallinta valvoo pistokekohtaisia virtarajoja ja pitää huolen siitä, ettei latausteho ylitä sallittua maksimia jokaisessa pistokkeessa erikseen.

1-tason kuormanhallinnalla pidetään huoli siitä, että lataus- ja lämmityslaitteiston maksimivirta-arvot eivät ylity. Eikä myöskään niiden yhteen laskettu teho ylitä vaihe- ja ryhmäkohtaisia sulakearvoja. Käytännössä siis 1-tason kuormanhallinnalla voidaan valvoa kokonaisen parkkipaikan lämmityksen ja latauksen kulutusta.

2-tason kuormanhallinta on uusin ja modernein ratkaisu. Tässä ratkaisussa myös kiinteistön pääkeskukselle tuodaan mittari, joka kommunikoi latauslaitteiston kanssa. Käytännössä 2-tason kuormanhallinnalla voidaan säätää latauslaitteiston kuluttamaa maksimitehoa kiinteistön kulutuksen mukaan: mikäli kiinteistössä on muuta suurta kulutusta, voidaan latauspuolelta vapauttaa kapasiteettia tähän dynaamisesti ja reaaliaikaisesti. Esimerkiksi lämpimänä kesäpäivänä voidaan latauslaitteiston tehoa pienentää, jotta kapasiteettia riittää toimistorakennuksen ilmastoinnin ylläpitoon.

Oheisessa videossa kuvataan tarkemmin eri kuormanhallintatasojen toimintaa.

Kuormanhallintaratkaisut ovat tärkeä osa turvallista ja yhdenvertaisesti toimivaa latausjärjestelmää sekä tehokasta kiinteistön sähkösuunnittelua. eParking on markkinoiden ainoa järjestelmä, joka valvoo koko kiinteistön sähkönkulutusta vaiheittain aina yksittäisestä latauspistokkeesta pääkeskukseen asti.

Kysy lisää ja tutustu teknologiaamme osoitteessa www.etolppa.fi!