Digitaalisista pysäköintiluvista hyötyvät myös erilaiset organisaatiot ja yritykset

Tekonivelsairaala Coxa toimii Kaupin kampuksella, ja sen henkilöstöpysäköintipaikat sijaitsevat kampusalueella. Alueella on useiden eri toimijoiden hallinnoimia erillisiä pysäköintialueita kampusalueella työskenteleville. Myös Coxan henkilöstön pysäköintipaikat ovat olleet ympäri kampusaluetta, joten Coxan henkilöstöhallinto on joutunut olemaan pysäköintiasioissa yhteydessä useaan eri toimijaan järjestäessään henkilöstönsä pysäköinnin. Coxan henkilöstöhallinto on ylläpitänyt tietoja henkilöstön pysäköintialueista ja huolehtinut viestinnästä eri toimijoiden kanssa. Coxan palkkahallinto on puolestaan vastannut pysäköintimaksujen veloituksesta palkanmaksun yhteydessä.
Coxan henkilöstöpäällikön Johanna Kuuselan mukaan vanha järjestelmä oli toimiva, mutta sen ylläpito vei paljon aikaa, sillä vanha järjestelmä vaati monen yksittäisen Excel-taulukon ylläpitämistä, pysäköintilupien kirjoittamista ja muuta hallinnollista tehtävää. Excelien pyörittämiselle ja moneen suntaan tapahtuvalle yhteydenpidolle pohdittiin toisenlaista ratkaisua. Coxassa oli jo käytössä Tampereen sähkölaitoksen toimittamat eParking-yhteensopivat latausasemat, joten siellä päädyttiin ottamaan käyttöön eParking-järjestelmä myös henkilöstön pysäköinnin hallintaa varten.

eParking on vapauttanut henkilöstöhallinnon työaikaa ydintehtäville

eParking-järjestelmän käyttöönotto on helpottanut huomattavasti Coxan henkilöstön pysäköintiin liittyviä hallinnollisia asioita. Erityisesti Kuusela kiittelee sitä, että eParkingin myötä Coxan ei ole tarvinnut olla yhteydessä useaan eri toimijaan, vaan kaikki pysäköintiasiat hoituvat nykyään yhtä kautta helposti ja vaivattomasti. Sähköinen pysäköinninhallintajärjestelmä ja digitaaliset pysäköintiluvat ovat vapauttaneet henkilöstö- ja palkkahallinnon työaikaa heidän ydintehtäviensä parissa työskentelyyn. Kuuselan mukaan pysäköintilupien hallinta on helpottunut, lupamenettelyt sujuvat huomattavasti paremmin, ja lisäksi eParking-järjestelmä mahdollistaa henkilöstöpysäköinnin ohella lyhytaikaisen pysäköinnin luvat. Pysäköintimaksut eivät myöskään enää kuormita Coxan palkkahallintoa, sillä henkilöstö pystyy itse huolehtimaan pysäköintiveloituksista omien eParking-tunnustensa kautta. 

Myös pysäköinninvalvonta on nykyään helpompaa Coxan henkilöstön pysäköintialueilla. Pysäköinninvalvonta hoituu auton rekisterinumeron skannauksella, jolloin pysäköinninvalvoja näkee omista digitaalisista järjestelmistään, onko autolla voimassa oleva pysäköintilupa. eParkingin myötä Coxan henkilöstöhallinnon ei ole enää tarvinnut olla yhteydessä pysäköinninvalvontaan. Pysäköinninvalvonta hoituu kätevästi digitaalisia pysäköintilupia valvomalla.

eParking-järjestelmän käyttöönotto sujui vaivattomasti

eParking-järjestelmän käyttöönotto on sujunut Coxassa hyvin eikä Coxassa ole kohdattu suurempia ongelmia. Kuusela kertoo eParking-sovelluksen olevan mukavan helppokäyttöinen. Myös Coxan henkilöstö on ottanut eParking-järjestelmän hyvin vastaan. Kuusela korostaa viestinnän merkitystä uuden järjestelmän käyttöönotossa. Coxassa henkilöstölle kerrottiin ePakinging –järjestelmän käyttöönotosta intrauutisoinnilla ja se tavoitti koko henkilöstön hienosti. Coxan henkilöstön pysäköintialueilla on käytössä myös muutama eParking-sovelluksella hallittava 11 kW:n eTolppa, joilla voi ladata sähköautoa ja viileillä keleillä lämmittää autoa. Coxan sähköautoilijat kehuvat eTolppia helppokäyttöisiksi. 

eParking-järjestelmä sopii siis joustavuutensa ja monipuolisuutensa ansiosta monenlaisiin kohteisiin. Taloyhtiöiden ohella erilaiset organisaatiot voivat hyötyä paljon eParkingin käyttöönotosta: eParking vähentää pysäköintiin liittyviä hallinnollisia tehtäviä ja vapauttaa näin aikaa ydintehtäville. Lisäksi digitaalisten pysäköintilupien valvominen on helpompaa eikä se vaadi organisaatiolta ylimääräistä panostusta. Käyttäjät huolehtivat pysäköintimaksuistaan itse, jolloin kenenkään ei tarvitse muistaa vähennellä pysäköintilupia palkoista, tai muulla tavoin vahtia, että lupa on maksettu. 

Blogia varten haastateltiin Coxan henkilöstöpäällikköä Johanna Kuuselaa sähköpostitse.