Digitaaliset pysäköintiluvat vähentävät väärinkäytöksiä ja helpottavat lupien myöntämistä

Digitaalisia pysäköintilupia käyttävässä kaupungissa pysäköinninvalvojat välttyvät autojen tuulilasien raaputtamiselta. Moni kunta ja kaupunki onkin päättänyt luopua paperisista pysäköintiluvista ja siirtyä digitaalisiin pysäköintilupiin. Paperisiin pysäköintilupiin liittyy jonkin verran haasteita ja jopa ongelmia, sillä pysäköintiluvan pystyy väärentämään vaikka kopiokoneella. Lisäksi paperisten pysäköintilupien teettäminen vie aikaa ja resursseja muutenkin jo ylityöllistetyiltä virkailijoilta ja muilta lupia hallinnoivilta henkilöiltä. Paperinen pysäköintilupa on täytynyt käydä anomassa ja noutamassa kunnan tai kaupungin virastosta virka-aikana, mikä on saattanut olla monelle autoilevalle työssäkäyvälle hankalaa. Virkailijat ovat ylläpitäneet pysäköintilupia erilaisissa taulukko-ohjelmissa, joista tietojen etsiminen sekä muokkaaminen on tapahtunut manuaalisesti, mikä on hidastanut prosessia entisestään. 

eParking on tuonut näihin haasteisiin ratkaisun digitaalisten pysäköintilupien muodossa. Digitaalinen pysäköintilupa on siis pysäköintilupa sähköisessä muodossa eParking-sovelluksessa. Pysäköintilupaa tarvitsevan tarvitsee vain ladata eParking-sovellus ja kirjautua käyttäjäksi. Omaa pysäköintilupaa voi helposti hallinnoida sovelluksen kautta: sovelluksessa hoituu niin luvan maksaminen, muokkaaminen kuin irtisanominenkin.

Pysäköintiluvan voi anoa mihin aikaan päivästä tai viikosta tahansa eParking-sovelluksessa tai -selainversiossa. Pysäköintilupa pysyy tallessa sovelluksessa niin kauan, kunnes se irtisanotaan. Lupaan on mahdollista liittää useamman auton rekisterinumero, joista yksi on aina kerrallaan voimassa, ja aktiivisen rekisterinumeron vaihto käy kätevästi sovelluksessa. Jokaiselle perheen tai työryhmän autolle ei siis välttämättä tarvitse anoa omaa pysäköintilupaansa vaan sama lupa käy useampaan autoon. 

Digitaaliset pysäköintiluvat vähentävät myös huomattavasti pysäköintilupia hallinnoivien virkailijoiden työkuormaa ja helpottavat lupien ylläpitoa. Digitaalisia pysäköintilupia ei tarvitse tulostella ja laminoida, sillä pysäköinninvalvonta perustuu auton rekisterikilven skannaukseen.

Keravan kaupungilla käytössä digitaaliset pysäköintiluvat

Keravan kaupunki on ottanut käyttöön eParkingin digitaaliset pysäköintiluvat vuonna 2019. Tällä hetkellä digitaaliset pysäköintiluvat ovat käytössä eri työntekijäryhmillä, kuten kotisairaanhoitajilla sekä opetuksen- ja kasvatuksen henkilökunnalla. eParking-järjestelmän kautta myös kaupungin vieraat saavat itselleen digitaalisen pysäköintiluvan. Uutena kokonaisuutena Keravalle ovat tulleet yrityspysäköintiluvat. Lisäksi Keravalla suunnitellaan digitaalisten pysäköintilupien laajentamista asukaspysäköintiin. Tätä varten Keravalla kartoitetaan jo mahdollisia alueita, joihin digitaaliset asukaspysäköintiluvat tulisivat käyttöön.

Keravan kaupungin liikennesuunnittelija Mikko Rastela on ollut tyytyväinen eParking-järjestelmään ja digitaalisiin pysäköintilupiin. Rastela kertoo pysäköintilupiin liittyvän työmäärän vähentyneen merkittävästi. Digitaaliset pysäköintiluvat myös selkeyttävät työtä ja helpottavat virheiden setvimistä. Rastelan mukaan digitaaliset pysäköintiluvat ovat huomattavasti yskiselitteisempiä verrattuna vanhoihin tulostettuihin paperisiin pysäköintilupiin. Paperisten lupien ongelmana olivat väärennökset: luvan aitoutta oli hankala tarkistaa. Väärinkäytöksiä pyrittiin estämään uusimalla paperisia lupalappuja ajoittain. Tämä on kuitenkin jäänyt pois sen jälkeen, kun Kerava otti käyttöön eParking-järjestelmän. 

Rastela kertoo pysäköintilupien hyväksymisen käyvän nykyään helposti ja nopeasti. Digitaaliset pysäköintiluvat ovat helpottaneet Keravalla myös pysäköinnin valvontaa: valvonta hoidetaan myös digitaalisesti skannaamalla auton rekisterinumero, eikä pysäköinninvalvojan tarvitse miettiä pysäköintiluvan aitoutta. 

Tätä blogikirjoitusta varten haastattelimme Keravan kaupungin liikennesuunnittelijaa Mikko Rastelaa sähköpostitse.